Herman en Lieve weten wel wat ze willen met deze speciale Oranjetijd.

Zondag jongstleden verzorgden het Casu Quo koor uit Bergen op Zoom samen met het gemengd koor Cantzoni uit Zevenbergschen Hoek in de Blokstallen een dubbelconcert.

Twaalf biljarters uit de regio hebben het afgelopen weekend gestreden om deze inmiddels fel begeerde cup in café de Ponderosa.

Themamiddag speciaal voor kinderen

Het zonnetje straalde flink voor twaalven op de Grote Markt.

"De Kiek" lag er prachtig bij in dit schitterende voorjaarsweer.