Verkiezingen; het is tijd om de kandidaten eens aan het woord te laten.

 

Zoals elke keer bij de verkiezingen geven we de partijen en de kandidaten de kans om uit te leggen waar ze voor staan en wat ze met onze stad van zins zijn. Op die manier kunnen onze lezers zich een eigen oordeel vellen bij de keuzevorming op welke kandidaat ze moeten stemmen. Aan het woord is Peet Bakx van de BSD.

Tot welke partij behoort u en waarom?

Bergse Sociaal democraten. De lokale sociale democratische partij. Hier kan ik mijn ei kwijt. Bij de landelijke partijen ben je veel meer gebonden aan restricties.

Volgt uw partij landelijke richtlijnen en waarom voelt u zich daartoe aangetrokken?

Nee geen landelijke richtlijnen, maar we bewegen wel binnen de algemeen geldende lijnen, normen en waarden.

Waarin zet u zich af tegen de landelijke politiek en kiest u voor lokale politiek?

Plaatselijke politiek merk je direct. Je staat 1 op 1 met je kiezer. Je ziet wat er gebeurt of niet gebeurt. Je kunt snel schakelen,

Welke stappen staat u voor om de financiële positie van Bergen op Zoom te verbeteren?

Geen gekke dingen ontwikkelen die veel geld kosten. We zitten nog steeds met een schuld van 200 miljoen. Zorgen dat de Bergse economie en werkgelegenheid nog beter gaat floreren, zodat wij een betere financiële toekomst door kunnen geven aan onze kinderen. 

Hoe profiteren de burgers van een sterker Bergen op Zoom, hoe merken ze dat in hun portemonnee?

Als alles beter gaat kunnen er misschien belastingverlagingen komen. Dus zorgen voor werk voor iedereen.

Welke sterke punten onderkent u in Bergen op Zoom en wat gaat u er mee doen?

Cultuur, Vrijetijdseconomie. Bergen op Zoom is van oudsher een maakstad geweest. Ouderwetse productiebedrijven zullen geen bodem vinden, dus zorg dragen voor high-tec bedrijven voor nieuwe generaties. Bergen op Zoom moet een stad worden waar van alles te doen en te beleven is. Onze geschiedenis heeft zoveel mooie verhalen, waar je wat mee kunt doen om de toeristen te verleiden naar hier te komen. Uniqu Selling Point. Dit heeft geen andere stad. Maak daar dus gebruik van en vent dat creatief uit. Wij hebben aan de wieg gestaan van de oprichting van de republiek en koninkrijk van Nederland. Merck Toch Hoe Sterck is nog steeds een van de Nederlandse toonaangevende liederen. De Franse tijd, de tuinbouw (Asperge, Aardbeien), de pottenbakkersindustrie, roemrijk vissersverleden (Ansjovis). Vermaarde industrie in 1850-1900. Bevrijding door de Canadezen, Maria Ommegang, Vastenavend, Proefmei, Toneelwereld, Muziekwereld, de vele vrijwilligers die altijd klaar staan. Kortom veel zaken waar je als stad veel mee kunt doen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Puy du Fou in Frankrijk. 

Hoe staat u in samenwerking binnen de regio, zoals De Brabantse wal, West-Brabant, Noord Brabant en dergelijke? Hoe geeft u dat vorm?

Samenwerken is altijd goed. Er zijn nu reeds vele vormen van samenwerking op allerlei gebieden. Constant daar mee bezig zijn is een goede zaak en zal kosten besparend werken

Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de binnenstad van Bergen op Zoom, aan industriële uitbreiding, uitbreiding van diensten sector, het binnenhalen van opleidingen binnen de stad?

Zorg dragen dat er een HBO opleiding komt. Blijven aquireren en creatiever intensiveren om nieuwe bedrijven naar hier te halen.  Betrek daar zeker bedrijven uit Bergen op Zoom bij. Prefereer bedrijven uit de regio, daar waar mogelijk is, bij aanbestedingen. Bergen op Zoom heeft veel talenten op velerlei gebied. Maak daar gebruik van en zet die in. You have to change to stay the same. 

Wat is uw beleving qua cultuur en op welke wijze wordt dat meegenomen in uw beleid?

Cultuur is een van mijn drijfveren om in de politiek te gaan. Cultuur is een volwaardig vakgebied wat serieus genomen moet worden in de verder ontwikkeling van de stad. Cultuur kan zoveel meer en kan ook geld genereren. Een stad die cultuur omarmt zal het op termijn en dus in de toekomst beter doen dan andere steden.

Wat zijn uw persoonlijke motieven om deel te nemen aan dit politieke spel en welke persoonlijke doelstellingen hanteert u zelf?

Ik ben een Bergenaar pur sang. De Bakxen lopen hier al ruim 400 jaar rond. Je doet het voor je stad, familie en burgers van Bergen op Zoom. Lees de geschiedenis van Paulus en Marcelis Bakx er maar eens op na. Ik wil dit graag aanpakken en doorgeven. Je hoeft hier niet vandaan te komen . . . . etc. . . . . je moet hiervan komen om dit te begrijpen.

Wanneer is voor u uw deelname geslaagd?

Als Bergen op Zoom een joviale, leuke, rijke, originele, creatieve stad is waar heel Nederland en als het even kan Europa weet van heeft. En waar iedereen samen prettig woont werkt en recreëert. Waar we samen allemaal 100 jaar kunnen worden. 

Politiek en politici hebben de laatste jaren een beschadigd imago (“ze gaan hun eigen gang en luisteren niet echt naar de burger zelf, zijn ongeloofwaardig, zitten er alleen voor eigen gewin”), hoe gaat u hier mee om en wat gaat u er aan doen om dit imago naar het positieve te trekken

In mijn netwerk valt dat wel mee, maar als ik mensen spreek, probeer ik het een en ander uit te leggen. Niet drammen, maar met een open mind. Zo slecht hebben we het allemaal niet vergelijken met andere landen om ons heen. Nederland is een rijk land en dat moeten we wel zo houden. Always look on the bright site of life. Optimist,