Verkiezingen; het is tijd om de kandidaten eens aan het woord te laten.

Zoals elke keer bij de verkiezingen geven we de partijen en de kandidaten de kans om uit te leggen waar ze voor staan en wat ze met onze stad van zins zijn. Op die manier kunnen onze lezers zich een eigen oordeel vellen bij de keuzevorming op welke kandidaat ze moeten stemmen. Aan het woord is Louis Vander Kallen van de BSD.

Tot welke partij behoort u en waarom?

De BSD. Deze partij sluit het best aan bij mijn standpunten.

Volgt uw partij landelijke richtlijnen en waarom voelt u zich daartoe aangetrokken?

Mijn partij volgt geen landelijke richtlijnen.

Waarin zet u zich af tegen de landelijke politiek en kiest u voor lokale politiek?

Ik zet mij niet af tegen landelijke politiek, maar ik kies voor de lokale politiek omdat daar mijn primaire interesse ligt. 

Welke stappen staat u voor om de financiële positie van Bergen op Zoom te verbeteren?

Bergen op Zoom zal het investeringsniveau structureel voor de komende 20 jaar moeten verlagen om de solvabiliteit en het schuldenniveau te verbeteren.

Hoe profiteren de burgers van een sterker Bergen op Zoom, hoe merken ze dat in hun portemonnee?

De eerstkomende jaren zullen burgers dat in hun portemonnee in positieve zin niet merken. Bergen op Zoom is te arm om de belastingen te verlagen.

Welke sterke punten onderkent u in Bergen op Zoom en wat gaat u er mee doen?

Sterk is het gevoel voor de geschiedenis van de stad en regio. Nu nog dat vertalen in een visie zonder dat er geld, wat er niet is, wordt uitgegeven.

Hoe staat u in samenwerking binnen de regio, zoals De Brabantse wal, West-Brabant, Noord Brabant en dergelijke? Hoe geeft u dat vorm?

De samenwerking in de regio is nog lang niet optimaal en zal moeten verbeteren anders komt een herindeling opgelegd door de provincie steeds dichterbij. 

Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de binnenstad van Bergen op Zoom, aan industriële uitbreiding, uitbreiding van diensten sector, het binnenhalen van opleidingen binnen de stad?

De gebruikers en eigenaren van panden in de binnenstad moeten meer vrijheden krijgen in de invulling van hun pand en de straat. Goed voorbeeld: het voetgangersdeel van de Engelsestraat. Voor de uitbreiding van de bedrijvigheid zal ruimte moeten worden gecreëerd, bijvoorbeeld in de Augvergnepolder. De dienstensector biedt kansen maar dan moet de (be)leefbaarheid van de stad verder verbeteren. Voor het versterken van het onderwijsaanbod is een betere lobby nodig bijvoorbeeld met de provincie. Bergse bestuurders zijn laks als het gaat om de contacten met andere overheden. Ik zie ze te weinig op plaatsen waar dat nodig is.

Wat is uw beleving qua cultuur en op welke wijze wordt dat meegenomen in uw beleid?

De cultuursector verdient meer aandacht. Ons raadslid Peet Bakx is daar continue mee bezig.

Wat zijn uw persoonlijke motieven om deel te nemen aan dit politieke spel en welke persoonlijke doelstellingen hanteert u zelf?

Ik vind het leuk en het is al vele jaren een deel van mijn leven. ’Morgen wordt heden geschreven’ is al jaren mijn motto.

Wanneer is voor u uw deelname geslaagd?

Wanneer ik het gevoel heb: er wordt geluisterd. De gehoorapparaten staan eindelijk weer eens aan.

Politiek en politici hebben de laatste jaren een beschadigd imago (“ze gaan hun eigen gang en luisteren niet echt naar de burger zelf, zijn ongeloofwaardig, zitten er alleen voor eigen gewin”), hoe gaat u hier mee om en wat gaat u er aan doen om dit imago naar het positieve te trekken.

Ik trek mij er heel weinig van aan. Imago is slechts een perceptie. Voor mij en mijn partij heb ik in het geheel niet het gevoel beschadigd te zijn.