Verkiezingen; het is tijd om de kandidaten eens aan het woord te laten.

Zoals elke keer bij de verkiezingen geven we de partijen en de kandidaten de kans om uit te leggen waar ze voor staan en wat ze met onze stad van zins zijn. Op die manier kunnen onze lezers zich een eigen oordeel vellen bij de keuzevorming op welke kandidaat ze moeten stemmen. Aan het woord is Farid El-Khassim van de BSD.

 

Tot welke partij behoort u en waarom?

Ik behoor tot de BSD 

 

voelt u zich aangetrokken tot de landelijke partijen?

In tegendeel ik heb geen enkele binding of herkenning in de politieke richtlijnen.

 

Waarin zet u zich af tegen de landelijke politiek en kiest u voor lokale politiek?

Vooral tegen het afbraakprincipe van onze sociale rechtsstaat. Het uitkleden van zorg en het creëren van een onoverbrugbare kloof tussen arm en rijk.

 

Welke stappen staat u voor om de financiële positie van Bergen op Zoom te verbeteren?

De financiële positie van Bergen op Zoom is een ingewikkelde materie en is gecreëerd door veel wanbestuur van vorige colleges. Bezuinigen zou kunnen werken maar ik denk dat er juist geïnvesteerd zal moeten worden in vernieuwing op zowel maatschappelijk als op sociaal vlak waardoor er weer groeikansen gecreëerd worden op intermenselijk vlak. Hierdoor krijgen mensen meer vertrouwen in de toekomst en zullen meer durven te ondernemen.

 

Hoe profiteren de burgers van een sterker Bergen op Zoom, hoe merken ze dat in hun portemonnee?

Door meer werkgelegenheid en mogelijkheden op toeristisch vlak houden mensen meer over om het leven voorop te stellen in plaats van werken alleen.

 

Welke sterke punten onderkent u in Bergen op Zoom en wat gaat u er mee doen?

Bergen op Zoom is een lijngemeente met Vlissingen en Amsterdam die op het gebied van spoor veel mogelijkheden biedt op het moment dat wij vanuit Bergen op Zoom ook een lijnverbinding realiseren met belgië ontstaat er een groot infrastructuur met zowel Zeeland als met de randstad. 

 

Hoe staat u in samenwerking binnen de regio, zoals De Brabantse wal, West-Brabant, Noord Brabant en dergelijke? Hoe geeft u dat vorm?

De samenwerking op regionaal moet grote prioriteit krijgen zodat onze stad weer een voorname rol krijgt als centrum gemeente. Ik zie overigens deze rol op macroniveau daar waar het gaat om grensoverschrijdende samenwerking met Belgie.

 

Op welke wijze denkt u invulling te geven aan de binnenstad van Bergen op Zoom, aan industriële uitbreiding, uitbreiding van diensten sector, het binnenhalen van opleidingen binnen de stad?

Het binnenhalen van een kwalitatieve HBO opleiding is een van de voornaamste uitgangspunten van de BSD. Hier moet alles op alles gezet worden om deze (volwaardige) opleiding, hier te krijgen. Maak hier een koppeling met Zeeland en Antwerpen.

 

Wat is uw beleving qua cultuur en op welke wijze wordt dat meegenomen in uw beleid?

Bergen op Zoom is een stad met een Rijke historische waarde en deze moeten we volledig benutten. Gidsen in klederdracht moeten tot het algemene straatbeeld van Bergen op Zoom gaan behoren (als Volendam jaarlijks honderduizenden buitenlandse toeristen kan aantrekken waarom kunnen wij dat dan niet) wij doen iets fout!

 

Wat zijn uw persoonlijke motieven om deel te nemen aan dit politieke spel en welke persoonlijke doelstellingen hanteert u zelf?

Ik ben echt klaar met het systeem zoals dat in ons land (gemeente) regeert

 

Wanneer is voor u uw deelname geslaagd?

Als er niet over de mensen geregeerd wordt maar met de mensen!

 

Politiek en politici hebben de laatste jaren een beschadigd imago (“ze gaan hun eigen gang en luisteren niet echt naar de burger zelf, zijn ongeloofwaardig, zitten er alleen voor eigen gewin”), hoe gaat u hier mee om en wat gaat u er aan doen om dit imago naar het positieve te trekken

Burgers hebben het terecht helemaal gehad met ongeloofwaardige politici kijk maar naar hoeveel ministers er de laatste jaren ivm met ongeloofwaardigheid hebben moeten aftreden. De enige manier om het vertrouwen in de politiek terug te krijgen is om de burger weer echt heel dicht bij de politiek te betrekken.