Artverwerremend! Romanties! Verbindend! Zomar ‘n gréép uit d’eerste reaksies die me g’oord ebbe na d’ont’ulling van ‘t nuuwe veldteke.

‘t Is dan ok nie te misse, ‘t sprikt zogezeed en bontgekleurd voor zichzellef! En da’s nog nie alles... Di jaar kom ‘t veldteke mè d’n instruksie: draag ‘aar op oew art!

Me kunne n’t oe nie vaak genogt op ‘t art drukke, de Vastenavend draai d’om saam’orig’eid, betrokken’eid en verbonden’eid in de geborgen’eid van onze Scheldestad. Liefdevol is da d’alles tesame uitgedrukt in ‘t nuuwe veldteke. Zo’n krachtege bodschap verdien d’n biezondere plek op oew dweilpak. Juist, persies op oew art! Mè d’n éénvoudege sluitspeld ietskes rechs uit ‘t midde, net bove n’t borstbéén, geleij d’oe de ròòd-witte touwkes en dèèrmee ’t veldteke naar de juiste plek. En agge zie da d’t oew partner, oew vriende, oew bure nie lukt, ellep oew naaste dan ‘aar op de borst te spelde. Ge zul d’t bedéén merreke, liefde verbindt!

Verwelkom dees unieke mogelek’eid, om’els ‘aar en de liefde voor de leut! ‘t Nuuwe, veelzeggende, andbewerrekte veldteke n’is te kòòp in oew eige kefeeke n’of bij ‘n bekend verkòòpadres. Vor mar 4 euro draag d’oe ‘aar nie allééneg op, mar ok in oew art. d’Opbrengst ga, zoas altij, volledeg naar ’t Vastenavendféést.

Het nieuwe Veldteken te koop!

Hartverwarmend! Romantisch! Verbindend! Zomaar een greep uit de eerste reacties die we gehoord hebben na de onthulling van het nieuwe veldteken. Het is dan ook niet te missen, het spreekt zogezegd en bontgekleurd voor zichzelf! En dat is nog niet alles... Dit jaar komt het veldteken met een instructie: draag haar op uw hart!

We kunnen het u niet vaak genoeg op het hart drukken, de Vastenavend draait om saamhorigheid, betrokkenheid en verbondenheid in de geborgenheid van onze Scheldestad. Liefdevol is dat alles tezamen uitgedrukt in het nieuwe veldteken. Zo’n krachtige boodschap verdient een bijzondere plek op uw dweilpak. Juist, precies op uw hart! Met een eenvoudige sluitspeld iets rechts uit het midden, net boven het borstbeen, geleidt u de rood-witte touwtjes en daarmee het veldteken naar de juiste plaats. En als u ziet dat het uw partner, uw vrienden, uw buren niet lukt, help uw naasten dan haar op de borst te spelden. U zult het direct merken, liefde verbindt!

Verwelkom deze unieke mogelijkheid, omhels haar en de liefde voor de leut! Het nieuwe, veelzeggende, handbewerkte veldteken is te koop in uw eigen café of bij een bekend verkoopadres. Voor maar 4 euro draagt u haar niet alleen op, maar ook in uw hart. De opbrengst komt, zoals altijd, volledig ten goede van het Vastenavendfeest.