Jan Slokkers had een belangrijke boodschap betreffende de Blauwe Schuit.

Inleiding:

Naar aanleiding van het jubileum van het Gilde van de Blauwe Schuit (2 x 11 jaar) zal er in Galerie Stallen 3 binnen het Facilitair Bedrijf ruime aandacht worden geschonken aan de Blauwe Schuit.

 

Het project wordt geopend op 21 januari en afgesloten op 11 februari

De samenwerkende partijen in deze zijn: Stichting Vastenavend, Gilde van de Blauwe Schuit, Kunstcollectief SynapsZ, Creative Art Works en Stichting Decorbouw Groot Arsenaal.

 

Wie doet wat in deze co-productie;

1. Creative Art Works danst de opening; tijdens een eigen INTRODANS zal de sfeer van de expo worden opgeroepen…..

2. Gilde van de Blauwe Schuit is verantwoordelijk voor de invulling van het educatieve deel (opmaak lesbrieven, jubileumboek, etc.); zij werkt in deze hecht en complementair samen met ‘kindervastenavend.nl 

3. Kunstcollectief SynapsZ is belast met de artistieke vormgeving van de expo; bovendien ontwerpt zij een unieke speurtocht door de expo…….

4. Stichting Vastenavend draagt informatie aan van de Blauwe Schuit, haar betekenis binnen de Bergse Vastenavend, haar symboliek en de rijke historische achtergrond die schuil gaat achter dit fenomeen. Deze info wordt ook door het Gilde van de Blauwe Schuit in lesbrieven verwerkt.

5. Decorbouw Groot Arsenaal; bouwt en begleidt de ‘Kinder’ Blauwe Schuit in de Manegezaal; leerlingen uit groep 6 van ca. 10  lokale basisscholen worden geactiveerd middels het ‘vervolmaken’ van de ‘casco’-Blauwe Schuit in de Manegezaal

 

Algemene projectleiding: 

Jan Slokkers, voorzitter Kunstcollectief SynapsZ en lid van de commissie Prottekol van de Stichting Vastenavend

 

 

Nadere toelichting

De co-productie van voornoemde partijen zal leiden tot een rijke,  beeldende en vooral interactieve, surrealistische  tentoonstelling, die tevens multidisciplinaire elementen bevat. Zo zal de tentoonstelling geopend worden door middel van een dansgroep (Creative Art Works) die een speciale choreografie instudeert die past bij de symboliek van dieren op de Blauwe Schuit. Jeroen Bosch zal worden herkend. 

Verder zal kunstcollectief Synapsz de ruimte en zaal aankleden als ware het een Blauwe Schuit, op geheel eigenzinnige manier (SynapsZ-eigen); de Paradezaal zal een ware metamorfose ondergaan en herschapen worden tot een scheepsvooronder Te denken valt in deze aan: video-projecties, geluid, beelden, aankleding, geur, decorontwerp. Kortom: een informatieve kunstinstallatie waarin de bezoeker zich voor eventjes een passagier van het schip waant… 

 

Openingstijden

maandag-vrijdag: 11.00 – 16.30 uur

zaterdag-zondag: 11.00 – 17.00 uur 

 

Bouwen aan de kinder-Blauwe Schuit

Leerlingen uit groep 6 van ca. 10 lokale basisscholen  bouwen aan een Kinder Blauwe Schuit, ontworpen en vormgegeven door Decorbouw Groot Arsenaal. Een 14-tal onderdelen van die Blauwe Schuit wordt door deze leerlingen op school verder afgemaakt, naar eigen fantasie en ambitie

 

In week 5 zullen deze leerlingen de desbetreffende,  op school gemaakte scheepsonderdelen (14) o.l.v. decorbouw toevoegen aan de kinder Blauwe Schuit in de Manegezaal. Voorbeelden van scheepsonderdelen zijn: boegbeeld, anker, kraaiennest, anker, wapenschilden, etc. 

Alvorens ze dit gaan doen, worden ze door ‘de duvel’  ontvangen in de expo; een ‘speciale’ speurtocht brengt ze tenslotte bij ‘hun’ eigen vastenavendschip. 

 

Deze kinder-Blauwe Schuit zal door 32 narrekes worden voortgetrokken tijdens de Intocht.

 

Doelgroep: 

 Vastenavendliefhebbers van alle leeftijden

 Kinderen/leerlingen in de leeftijd van 9 tot 10 jaar (middenbouw basisschool: groep 6)

 Docenten en familie van de bovengenoemde leerlingen

 

 

Leerdoelen: 

 Kinderen maken kennis met de historie van de Blauwe Schuit

 Kinderen krijgen kennis van en waardering voor het materieel en immaterieel erfgoed rondom de traditie van de Blauwe Schuit binnen de Bergse Vastenavend

 Kinderen maken deel uit van een creatief en kunstzinnig proces, onder supervisie van kunstenaars uit de regio

 

Urgentie/meerwaarde: 

Buiten de bovengenoemde leer- en kerndoelen vanuit het basisonderwijs beoogt het educatieprogramma ook een jonge generatie warm en enthousiast te krijgen voor het fenomeen de Blauwe Schuit en haar historie. De betrokkenheid wordt vergroot door de kinderen onderdeel en daarmee ‘mede-eigenaar’ van de Blauwe Schuit te maken. Tevens wordt er en kring rondom de kinderen aangesproken en ge-enthousiasmeerd voor de tentoonstelling: ouders, leerkrachten, familie en kennissen. 

Kinderen worden creatief uitgedaagd en beleven hun eigen expositie-moment. Tevens vormen de momenten waarop een klas of school onderdelen toevoegen aan de tentoonstelling aanleiding voor nieuwe aandacht, verandering van de ruimte en daarmee de expositie en zodoende steeds nieuwe aanloop naar Galerie Stallen III. Zo blijft de tentoonstelling gedurende de looptijd veranderlijk en daarmee interessant. De geleidelijke verrijking van de tentoonstelling kan tevens door Synapsz gedocumenteerd worden. Er wordt ook gedacht aan een uiteindelijke tentoonstellingsplek voor het werk van de leerlingen.   

 

Nevenactiviteiten binnen Galerie Stallen III (Manegezaal)

27 januari: Jubileumfeest! Het Gilde van de Blauwe Schuit schenkt intern aandacht aan hun 22-jarig  jubileum (“besloten partij”);

4 februari: (Vastenavend)kunst -veiling

Inloop 15.00uur; Start veiling 16.00uur

Veilingmeester: Jan Slokkers

 

Totale opbrengst komt ten goede aan WiboZ; Woon Initiatief Bergen op Zoom. Een woonproject voor jongvolwassenen met een beperking, dat tussen maart 2017 en maart 2018 gebouwd gaat worden vlakbij het Groot Arsenaal aan.... De Blauwe Schuit! De bouw staat gepland, financiering daarvan is rond, maar er is nog veel geld nodig voor inrichting (meubilair, wasmachines, keukeninrichting etc), domotica, activiteiten bewoners etc.