8 december, plechtige eucharistieviering en bijeenkomst in Den Enghel

Vrijdag 8 december vindt om 19.00 uur in de Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom een plechtige Eucharistieviering plaats vanwege het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Het thema van deze viering is: ‘Maria die de knopen ontwart’.  Na afloop van de viering is er een gezellige bijeenkomst in zaal Den Enghel aan de Grote Markt waarbij een kop koffie of thee wordt aangeboden.             

Tijdens deze bijeenkomst wordt het jaarthema voor de Maria Ommegang 2018 bekend gemaakt. Een ieder is van harte welkom bij de viering én de bijeenkomst!