De komende Vastenavend in 2018 is wir unne vroege.

Mar me 11-11 ware de Krabbe al méé Árt en ziel bij ut geitje te vinde om de kale n’Eed af te legge: 

 

Onvergetelek gèève schòòn’eid - Van vroeger én tot in d’n eeuweg’eid

Mè gin pèèrde zijn ik nouw nog t’ouwe - Om aan iets vertrouwds én nuuws te bouwe

Da’s Vastenavend in tweeduuzend-en- achtien - Waar damme nouw al zo naar uitzien

Deur alle Krabbe, geméénd en oprecht zogezeed - Wor ier de Kale n’Eed weer vastgeleed

Bij jou, Geit van Mie d’n Os en gin gedoe - Gij zijt gin Geit van esjtek Mie Too

Gij blef de gèèfste meid van onze stad - De leutegste die me steeds ebbe g’ad

Oew gedrag zal gin grenze overstijge - Keffetie van Spuit Ellef zul d’altijd krijge

Mar onze stad - ge mot nie schrikke - Et wel veul motte verslikke

En wa d’ons nog te wachte staat - Verkiezinge vor de geméénteraad

Pertije die mekare opnaaie - D’r om ééne draaie, oe ore aannaaie – Ommezwaaie om oew stem te paaie

Toch is de polletiek in ’t Krabbegat - Gewòòn simpel en lekker plat

Gin diepe passie en d’r echt vor gaan - Veul meer…uuh… Bassie en Adriaan

’n Wòòntore tekene en nie te flauw - Veul òòger as de Spieretusschouw

Toch ziede naast zo’n òògtepunt - Ok wel ’s ’n goeie stunt

‘n Toekomstdròòm die echt wor gebouwd - En aan bouwklubkes wor toevertrouwd

Mar ok as ’t weer ‘s tege zat - Toch… ouwe me zielsveul van onze stad

Van alle strate, uize, verborrege schatte - Die zoveul schòòn’eid kenne bevatte

Op g’eime plekskes en mee lieve gebare - Ontdekte toch veul meer van mekare

En wa mijn verwondert en ok ontroert - Da d’onze stad steeds beter boert

Zoveul wa d’ons omerremt en bescherremt - Zellefs in de winter nog verwerremt

Oe damme ier zo same magge leve - Mekare leut en liefde kenne geve

Luister mè d’oew art en al wor ’t nie uitgeleed - Ge versta d’t dan veul beter zogezeed

De schòòn’eid van alles en iederéén - Verbindt ieleke Krab mè d’elleke stéén

Voel ’t kietele en kroele in oew ziel - én oew art achter jurk of kiel

Wa d’ik oe gif bij deze start

Vor di féést, bruisend en verward

Mè zoveul leut en soms wa smart

Zo vertrouwd en ok zo zaleg apart

Kek, dèèr ouwe me van… Mè d’éél oew art

Agge Mar Leut Et!

 

Reporter: Bastin van Elzakkers