Fondsen onderschrijven kracht van combinatie erfgoed en muziek

PopMonument 2017 heeft een geslaagde fondsenwerving traject achter de rug. ‘Door de ondersteuning van de verschillende landelijke en provinciale fondsen kunnen we onze ambities waar maken ’ aldus Merijn Sitsen, projectleider van het festival. Sinds 2016 investeert ook Brabant C in PopMonument. Een investeringsfonds ter versterking van het cultuur- en kunstaanbod in Brabant.

De ambitie is om door te groeien naar een landelijk evenement wat plaats vindt op meerdere plekken, te starten in Brabant. Voor Brabant C een reden om PopMonument te ondersteunen in haar ontwikkeling naar een overdraagbaar concept. Stichting Mastboom Brosens ondersteunt de unieke combinatie met erfgoed, een combinatie waarvoor PopMonument in 2015 de Brabantse Erfgoedprijs won. Sena Performers omarmt PopMonument vanwege de ruimte die het festival biedt aan opkomend talent. Ten slotte ontvangt PopMonument support van het VSB fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds. 

PopMonument smeedt een originele en succesvolle koppeling tussen jong publiek en erfgoed, tussen monument en hedendaagse muziek. Door middel van optredens van popartiesten en speciale rondleidingen wordt beleving en sfeer gecreëerd op verrassende plekken in Bergen op Zoom. Zowel het verhaal van de monumentale locatie als het verhaal van de muziek staan hierbij centraal. Met deze bijzondere vorm van ‘storytelling’ wordt de belangstelling voor erfgoed bij een nieuwe, jongere doelgroep geprikkeld.

Expedities

Naast optredens van (inter)nationale acts zoals Maxi Jazz (faithless), Ozark Herny, Tom McRae, J. Bernardt worden er dit jaar expedities georganiseerd die de bezoekers een andere blik geven op de stad. Met de expeditie Vintage Bike Trail wordt de omgeving van Bergen op Zoom en haar bijzondere boerderijen verkend. Deze expeditie vindt ’s middags, voorafgaand aan PopMonument plaats. ’s Avonds, tijdens PopMonument, heeft men de mogelijkheid om stadsriool De Grebbe te bezoeken. Ondersteund met licht- en geluidskunst wordt hier het verhaal van De Grebbe verteld. Bezoekers die meer willen weten over de visserij in de Binnenschelde kunnen terecht in de ‘Weerkamer’ in Blokstallen 3. Vijf film- en videomakers vertellen op hun eigen manier het verhaal achter het oostelijke gedeelte van de Oosterschelde. Als laatste is er een zogeheten ‘geheime route’. Om deel te nemen aan deze route is het van belang dat er gebruik gemaakt wordt van de app van PopMonument. Deze app vertelt op welke locaties er iets te beleven valt. Een route die vol verrassingen zit! Voor het uitwerken van deze expedities is intensief samengewerkt met onder andere Geschiedkundige Kring, Stichting Bezichtiging Monumenten en SynapsZ.  

Multimediale experience

Op het Wilhelminaveld presenteert kunstenaarscollectief TUYG een multimediale experience. Zij brengen het verhaal van ‘Lilith’ in beeld, een zoektocht naar eigen identiteit en grenzen. Deze experience en expedities zijn gratis te bezoeken. Meer informatie is te vinden op www.popmonument.nl. Hier zijn ook passe-partouts per €17,50 verkrijgbaar voor het festival en de volledige line-up en alle deelnemende locaties te vinden. PopMonument Festival wordt georganiseerd door Stichting PopMonument, met ondersteuning van Poppodium Gebouw-T. PopMonument wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Bergen op Zoom, Cultuurbedrijf, Brabant C, Prins Bernard Cultuurfonds, Sena Performers, Mastboom Brosens Stichting en het VSBfonds.